Utbildning

Föreläsningar

Vi har utarbetade föreläsningar inom flera områden: Kost och viktkontroll, allmän fysiologi, styrke- och rörlighetsträning, konditionsträning, arbete och hälsa, sjukdomar och skador i träningen, dopning och droger, stresshantering och avslappning mm. Grundupplägget är om ca 90 minuter, men kan naturligtvis anpassas. Det är självklart även möjligt att slå samman flera teman i en mera översiktlig presentation.

Friskvårdskurs

Teori och/eller praktik i önskad omfattning och kombination under ett antal tillfällen. Det beprövade grundupplägget baserar sig på tio tillfällen om vardera tre timmar, men kan naturligtvis anpassas efter aktuella förutsättningar.

Kostgrupp

Här vänder vi oss till en mindre grupp anställda (max tio personer) med särskilda behov och hög motivation. Vi arbetar kontinuerligt med veckovisa gruppträffar med möjlighet till individuell kontakt däremellan. Vi kan även erbjuda särskild kompetens kring ätstörningar och relaterad problematik.

Utbildningsmaterial

Alla deltagare i alla former av aktiviteter arrangerade av oss får naturligtvis ta del av handouts, häften, planeringar etc.