Se upp för Anna-Bella!

Jag har börjat förstå att det förekommer att transpersoner (framför allt FtX, som en bekant så träffande kallar den utökade kategorin av ts-killar) använder sig av anabola steroider (AS) för sin transformering. Jag kan i och för sig förstå att det kan bli så: Ibland kanske ett sådant preparat är lättare att komma över än testosteron (T), och det har till stora delar samma eller liknade effekter. Men här vill jag höja ett varningens finger (eller rentav hytta med en hel hand)! Skälen är flera.

 

-          Lagen och moralen: Det är förvisso numera illegalt att utan recept inneha och bruka både AS och T, men för att få tillgång till det förra måste en dessutom oftast direkt eller indirekt ha samröre med ekonomisk/organiserad kriminell verksamhet. Det kanske inte är vad en egentligen vill?

 

-          Risken att åka på en blåsning: Av ovanstående skäl (de stora pengarna och den avsaknad av moral som följer på dem), finns det en rad ”fulpreparat” på marknaden; avsedda för veterinärbruk eller hemmasnickerier med falska etiketter. Har du tur uteblir bara effekten. Har du otur kan det vara riktigt farligt.

 

-          Den egna hälsan: AS är betydligt mera ”giftigt” än T. Även om graden av ”toxiskhet” varierar det mellan olika preparat och mellan oralt och intramuskulärt intag (det förra är mycket elakare), kvarstår faktum att steroider belastar kroppen, och då framför allt levern och blodfettssammansättningen hårt.

 

-          Hälsan igen: Jag sa nyss att orala preparat är tuffare för kroppen. Problemen med att i stället ta injektioner är ändå avsevärda. För det första är oftast kanyler svårare att komma över än droger. Har du inte rena saker och vet hur du ska handskas med dem, kan du ge dig själv streptokocker, gulsot, HIV eller något annat mysigt. För det andra är det få lekmän som kan sätta en intramuskulär injektion på sig själva. Jag vet folk som förvärvat en livslång ischias på det viset!

 

-          Brist på önskade effekter: AS togs fram en gång i tiden för att man inom sjukvården ville ha ett preparat med så mycket som möjligt av T:s önskade vävnadsuppbyggande effekter, men med så litet som möjligt av dess (oftast) oönskade förmanligande (bi)effekter. Dagens preparat lever alla, om än i olika grad, upp till de kraven. Grejen nu är förstås den att detta inte riktigt är vad en ts-kille strävar efter. (Den enda kategori jag kan föreställa mig skulle som kunna ha nytta av AS, är de som avbryter en längre tids T-terapi, men trots det inte vill få en ”kvinnligare” fettfördelning och minskning av muskelmassan i retur. Av ovan nämnda skäl, har jag ändå svårt att se ett bruk av AS utom kontroll av specialistläkare som motiverad här heller).

 

TransForm är inte ute efter att moralisera över, eller på annat vis lägga oss i, om någon väljer att inleda en hormonterapi på egen hand. Visserligen ser vi de klara fördelarna med att vänta tills en får sakkunnig hjälp och legat föreskrivna preparat. Men vi förstår också om det finns de som inte orkar vänta på långa utredningstider eller stupar på stelbenta kriterier i sjukvården. Det är bara av omtanke om er som vi säger: Stay away from’roids!  

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv