TransForm trans

Träning för genderbenders och transpersoner

Vår kroppskonstitution utgör en väsentlig del av hur vi själva och andra uppfattar oss. Detta gäller inte minst ur ett genusperspektiv. Få saker förknippas så intimt med kön som muskelmassan och dess fördelning. Tänk bara på hur kontroversiellt könsöverskridande kvinnliga bodybuilders och andra atleter upplevs av många! Detta är en effekt vi kan dra nytta av för att presentera oss på ett sätt som vi upplever stämmer överens med vårt genus; må det sedan vara olika slag av manligt eller kvinnligt, eller något däremellan.

Kunskaper från tävlingsbodybuiding

Den som någon gång ägnat sig åt bodybuilding eller annan seriös träning med belastning av musklerna, vet vilka fantastiska effekter man kan uppnå denna väg. Visserligen tar det tid och är arbetsamt, men snabbare än man tror formas kroppen om – förhoppningsvis på det sätt man föresatt sig. Med kunskaperna från tävlingsbodybuiding tar vi fasta på träningens visuella effekter på kroppen. Genom att ”trolla” med strategisk träning, där olika delar av kroppen framhävs och andra tonas ner, skapar vi den bild av oss som vi önskar förmedla.

Bemötande

Träning för transpersoner och andra könsöverskridare behöver inte bara handla om att bygga eller undvika muskler. Här finns förstås ett allmänt intresse i träning och hälsa som man delar med många andra, samtidigt som man kanske inte har lust att utsätta sig för den könstereotypa gymmiljön eller en fördomsfull pt eller sjukgymnast. Hos TransForm är transpersoners villkor underförstådda och du slipper dumma frågor. Dessutom kan du räkna med en förutsättningslös inställning. Vi är medvetna om de faktiska biologiska skillnaderna, liksom om samhällets förväntningar, samtidigt som vi lämnar frågan om förhållandet mellan kön och genus öppen och tolkningarna fria.

Särskild kompetens kring ätstörningar

Vi har vid behov även ett nära samarbete med särskild kompetens i frågor kring viktproblematik och ätstörningar.

Läs mer i menyn för ytterligare information om vår syn på trans och träning, vad vi kan erbjuda, och tips för fortsatt läsning och diskussion!

Aktuellt

2011 > 06

För tredje året i rad finns vi på Priden - denna gång med hela fyra programpunkter:

 

Kroppar, kroppar, kroppar: Föreläsning om kropplig upplevelse av kön och genus.

Torsdag 4 augusti, 13.00 - 13.45 i Ekoteket, Kulturhuset.

 

Kropp, känsla och tanke: Workshop kring stresshantering och motivation.

Torsdag 4 augusti, 14.00 - 14.45 i Bandlerrummet, Kulturhuset.

 

In med hakan, ut med brösten!: Workshop om hållning och stabilitet.

Fredag 5 augusti, 12.00 - 12.45, Bandlerrummet, Kulturhuset.

 

Genderbuilding: Workshop där vi skapar träningsupplägg för hbtqi-personer.

Fredag 5 augusti, 14.30 - 15.45, Bandlerrummet, Kulturhuset.

 

Naturligtvis erbjuder vi som vanligt kostnadsfria konsultationer under Priden: Ta chansen att träffa en tränare eller sjukgymnast för personliga frågor kring träning, kost, skador etc. Boka en tid genom att maila, ringa! Det går också bra att chansa och försöka hugga tag i någon av oss under prideveckan.

 

Läs här för mer information om de olika programpunkterna: http://www.stockholmpride.org/2011/Gor-ditt-eget-program/TransForm/

 

Dessutom medverkar Kia på två av Fi:s punkter:

 

Vad är kön & varför är vi så besatta av det?: Samtal kring hur en transpolitisk och feministisk syn på kön kan se ut.

Tisdag 2 augusti, 16.00 - 17.45 i Hörsalen, Kulturhuset.

 

Sport och hbtq: Paneldebatt om hur vi bemöter heteronormen inom idrotten.

Torsdag 4 augusti, 11.00 - 11.45 på Kulturhustaket.

 

Vi ses på Pride Sergel och Kulturhuset i augusti!

http://www.stockholmpride.org/2011/Karta/Pride-Sergel/

Visa hela nyheten »

Kom och träffa oss på Göteborgs HBTQ-festival 2011!

 

Torsdag 2 juni 13.30 - 14.30:  Föreläsning "Forma kropp och kön med träning"

 

Fredag 3 juni 17.30 - 18.30: Workshop "Genderbuilding"

 

Lördag 4 juni 12.00 - 13.00: Föreläsning "Kroppar, kroppar, kroppar"

 

Hela festivalen: Kostnadsfria konsultationer med tränare och sjukgymnast.

 

Allt i Regnbågskvarteret, Högskolan för Scen och Musik, Fågelsången 1.

 

Ses där!

Visa hela nyheten »

Bloggen

"TransTankar"

TransTankar

Senaste kommentarer

Äldre Transtankar