Idrottare och föreningar

Exempelbild Exempelbild

Vi har lång erfarenhet av träning inom traditionell idrott på olika nivåer, och då framför allt inom teknik- och lagsporter. 

De flesta tävlande, tränare och ledare har en mycket god kännedom om den egna idrottens krav vad gäller teknik och taktik. Det samma gäller inte alltid kunskaperna om de specifika fysiologiska kraven, för att inte tala om det praktiska kunnandet eller tidsramarna som krävs. Motivationen är en ytterligare faktor, som – helt oberoende av idrottarens eller tränarens egna kunskaper, ibland utgör skäl nog att anlita någon utomstående för få inspiration och nyhetskänsla inför den renodlade fysträningen.
 

Den roll de fysiska kvaliteterna spelar varierar stort mellan olika idrotter

Den roll de fysiska kvaliteterna spelar varierar stort mellan olika idrotter. Av förklarliga skäl är ofta det egna kunnandet och motivationen stora inom de grenar där fysisk kapacitet är direkt utslagsgivande. Inom så kallade teknikgrenar är variationen större. Här ges ofta den grenspecifika teknikträningen ett stort utrymme enligt principen ”ju mer, desto bättre”, medan fysträningen får ske på nåder. Och det är en svår avvägning i dagens idrott, med ökande krav på teknik och automatisering. Men en försummad eller otillräcklig fysträning straffar sig på sikt; även resultatmässigt.

  • Fysisk status och kost är på många sätt enklare att påverka positivt än en redan avancerad teknik. 
    Vill man nå långt, gäller det att försöka optimera!
  • Med en förbättrad fysik förmår man tillgodogöra sig teknikträningen bättre.
  • En välavvägd fysisk träning minskar skaderisken betydande.
  • En god fysik har en positiv inverkan på självbild och mental stabilitet.Läs mer i menyn för att ta del av vårt utbud!