Fysträning

​Vi åtar oss uppdrag på längre och kortare sikt för enskilda idrottare eller lag och föreningar. Även om våra insatser i första hand ligger på den renodlat fysiska träningen, tas stor hänsyn till grenspecifika krav samt den mera generella planeringen av teknikträning och tävlande.  

Insatser riktade mot tävlingsidrottare

Likt alla insatser riktade mot tävlingsidrottare, planerar vi träningen i nära samarbete med idrottarna själva och deras ansvariga tränare och ledare. Oavsett omfattningen av vårt uppdrag, strävar vi alltid efter att utbilda de aktiva i syfte att underlätta träning på egen hand.