Rådgivningssamtal inom träning och hälsa

Vi förutsätter att de flesta idrottare har en eller flera tränare eller klubbkamrater som de kan stämma av teknikträning, utveckling och resultat med. Men ibland kan det vara skönt att få diskutera i lugn och ro med någon utomstående, men erfaren tränare, och någon vars kompetens delvis går utanför den som finns i den egna klubben. Det kan handla om att få en second opinion på sin tränings- eller kostplanering; hjälp med ett nytt upplägg; frågor om levnadsvanor; oro för skador; utvärdering av uppnådda resultat mm.

Vi erbjuder rådgivningssamtal inom i stort sett alla områden som rör din träning och hälsa. Om vi skulle uppleva att dina frågor och funderingar går utanför vårt kompetensområde (som exempelvis vid allvarligare skador eller där vi saknar kännedom om grenspecifika krav), hjälper vi dig genom att konsultera eller hänvisa dig vidare till den expertis vi bedömer lämpligast.

Träningsplanering för den renodlat fysiska träningen

Med fokus helheten och framför allt på den renodlat fysiska träningen (teknikträningen planeras lämpligen i huvudsak av idrottaren eller föreningen själva), kan vi bistå med en mer eller mindre långsiktig planering och periodisering. Planeringen kan gälla enskilda individer eller hela lag och vara mer eller mindre detaljerad. Liksom för allt arbete med tävlingsidrottare, förutsätter vi att alla uppdrag sker i nära samarbete med idrottarna och ansvariga tränare och ledare.

Kostanalys och kostplanering

Utifrån individuella kostdagböcker analyserar vi kostvanor och föreslår förändringar utifrån grenspecifika krav och individuella behov.