Tester för idrottare

Det finns en mängd skäl att genomföra tester: Bland annat är det motivationshöjande och underlättar planeringen. Men den huvudsakliga funktionen är att skapa en standard för senare jämförelse och utvärdering av träningsresultaten. Med undantag för de tester som utförs i högteknologiska laboratorier, är de dock sällan tillförlitliga nog för jämförelser mellan olika personer. Rätt genomförda är de ändå ett ovärderligt verktyg för att kunna läsa av de egna framstegen.

Tester av rörlighet, styrka, koordination, fettmätning och blodtrycksmätning

Tester av olika slag ingår som en självklar del av varje längre samarbete, såväl individuellt som för hela lag. Men man kan naturligtvis även boka ett eller flera test vid fristående tillfällen. Vi kan genomföra olika typer av test av rörlighet, styrka, koordination, enklare konditionstester, fettmätning, blodtrycksmätning samt skilda typer av grenspecifika test.

Testpaket

Vi genomför en kort intervju samt testar övergripande hållning och rörlighet, styrka, kondition, underhudsfett och blodtryck. Grenspecifik test kan inkluderas vid önskemål. Tidsåtgång ca 60-90 minuter.