Utbildningar inom idrott

Föreläsningar

Vi har utarbetade föreläsningar inom flera områden: Kost och viktkontroll, allmän fysiologi, styrke- och rörlighetsträning, konditionsträning, sjukdomar och skador i träningen, dopning och droger, stresshantering och avslappning mm. Grundupplägget är om ca 90 minuter, men kan naturligtvis anpassas. Det är självklart även möjligt att slå samman flera teman i en mera översiktlig presentation.

Kurser i anatomi, fysiologi, styrketräning, konditionsträning

Teori och/eller praktik i önskad omfattning och kombination under ett antal tillfällen, exempelvis:

  • Grundläggande anatomi och fysiologi ur ett grennära perspektiv
  • Allmän styrke- och rörlighetsträning följt av gren- och individanpassad planering
  • Allmän konditionsträning följt av gren- och individanpassad planering
  • Träningsplanering på kort och lång sikt

Utbildningsmaterial ingår

Alla deltagare i alla former av aktiviteter arrangerade av oss får naturligtvis ta del av handouts, häften, planeringar etc.