Träningsarrangemang för hela företaget

TransForm kan erbjuda såväl långsiktiga lösningar för enskilda eller grupper av anställda, som enstaka arrangemang för hela företaget. Med vår breda kompetens och erfarenhet och vårt stora kontaktnät, kan vi ordna det mesta! 

Under de senaste åren har allt fler arbetsgivare valt att satsa på en ”friskvårdspeng” för de anställda att disponera mer eller mindre fritt. Ett annat alternativ är att subventionera träning på någon näraliggande anläggning. I sig är detta jättebra: aktiv personal ska självklart uppmuntras och stöttas. Men tyvärr sker det allt som oftast på bekostnad av den friskvård man tidigare tillhandahållit på arbetsplatsen. Det stora problemet blir då att man inte längre når alla anställda. Många använder sitt bidrag på ett tveksamt vis eller låter det helt enkelt ”frysa inne”. Och det är i denna sista grupp vi finner de flesta av dem som vi – av såväl ekonomiska som humanitära skäl – så gärna ser ta bättre hand om sig.

Vi är inte ensamma om dessa iakttagelser. Allt fler arbetsgivare och huvudmän har börjat komplettera friskvårdsbidraget med riktade insatser på arbetsplatsen. Inte sällan har man egna lokaler som bara står och väntar på strukturerade aktiviteter. Att sedan de flesta former av friskvård är avdragsgilla, gör inte saken sämre.

Läs mer om vårt basutbud i menyn!