Bygg upp en friskvårdsorganisation på arbetsplatsen

​Vi har erfarenhet av att bygga upp en fungerande friskvårdsorganisation på större och mindre arbetsplatser. Vi tar fram den ”dolda” kompetens som finns i varje personalgrupp för att skapa en fungerande och flexibel struktur som vi sedan bistår med fortlöpande stöd.

Låt oss utforma lokaler och utrustning för träningen i er lokal

Vi har även erfarenhet av att utforma lokaler och utrustning för träning. Stor eller liten budget; befintliga eller obefintliga lokaler – Vi ser till att resurserna kommer till användning på bästa sätt och till störst glädje för alla!

En friluftsdag för de anställda eller ett företagsevent kring träning och hälsa

Planerar ni en friluftsdag för de anställda eller ett företagsevent kring träning och hälsa? Låt oss ta hand om allt det praktiska kring arrangemanget! Med vår erfarenhet och vårt kontaktnät, kan vi garantera att dagen blir just så bra som ni hoppats, medan ni kan fokusera på det fortlöpande arbete som ingen annan kan göra.