Om TransForm training

Gemensamt för oss som arbetar med TransForm, är en stark tro på fysisk träning som en väg till ökat välbefinnande på alla plan. Träning kan forma kroppen till att överensstämma med vår självbild och vad vi finner tilltalande. Träning kan förbättra vårt allmänna hälsotillstånd, förebygga sjukdomar och skador och minska effekterna av åldrande. Träning utgör ett utmärkt rehabiliteringsverktyg efter både kropplig och själslig skada. Träning kan hjälpa oss att nå våra mål privat, i arbetsliv eller idrott. Vår stora samlade erfarenhet säger oss också att dessa olika effekter ofta spiller över på varandra.

arbeta med kost, mental balans och motivation

Vi ser ändå inte den fysiska träningen som ett isolerat fenomen, utan som en samverkande del av våra vanor och vår livsstil i stort. Av denna anledning är vi också måna om att arbeta med kost, mental balans, motivation och andra relaterade områden.

Du kan fritt utnyttja den tid du har betalat för

Dessa iakttagelser är också vad som ligger bakom en av våra bärande principer: Den som ingår ett samarbete med TransForm, får inte bara tillgång till en av oss eller någon enstaka av våra tjänster: Du kan fritt utnyttja den tid du har betalat för hos vem som helst av oss och i just den kombination av tjänster som passar dig - personlig träning, sjukgymnastik, terapi, rådgivning, massage etc. Av denna anledning har vi också satt ett enhetligt pris på alla "one on one-tjänster".