Helena Svanberg

Helena är leg. sjukgymnast med inriktning mot psykosomatik och psykiatri, lic. personlig tränare, utbildad samtalsterapeut, massör mm. Hon arbetar bland annat med personlig träning, individualterapi och kroppsorienterad behandling. Hon har även erfarenhet av arbete med ångest- och depressionstillstånd, stressrelaterade problem, tvångsproblematik, ätstörningar och självskadebeteende.

Helenas stora intresse är relationer och då även relationen till den egna kroppen.  Hon har alltid haft träningen som en självklar del av sitt liv. Hon ser det som optimalt att få jobba med helheten hos en människa, varför hon har fortsatt utbilda sig från sjukgymnast till samtalsterapeut och personlig tränare.