Coaching on line för träning och kost

Träning

Såväl den som bor långt ifrån Stockholm och oss, som den som tränar med oss ibland, men den mesta tiden ändå på egen hand, kan behöva mera kontinuerligt stöd och råd. Genom att veckorvis stämma av tränigsanteckningar, samt skicka bilder och text kan vi komma så nära en praktisk handledning som bara går. Vi har en standardiserad träningsdagbok att utgå från, men innehåll och omfattning avgörs av kunden.

Kost

Vill du föra bok över kosten och se över ditt ätande och få en bedömning och återkoppling med avseende på energi- och näringsinnhåll i relation till dina förutsättningar och mål? Vi samarbetar med Hälsovakten, genom vilken vi enkelt kan gå direkt in och läsa av din matregistering, ändra inställningar etc. Dessutom får du tillgång till ett eget konto för den mest avancerade versionen av kostprogrammet, där du kan föra egna noteringar, lägga upp planer, ändra RDI för samliga näringsämnen mm.