Rådgivning

Att få diskutera i lugn och ro med en erfaren tränare eller sjukgymnast, är något som varje tränande har nytta av, vare sig man valt att träna med en pt eller på egen hand. Det kan handla om att få en second opinion på sin tränings- eller kostplanering; hjälp med ett nytt upplägg; frågor om vardagsmotion och levnadsvanor; funderingar kring tävlingar och resultat; oro för skador; utvärdering av uppnådda resultat mm.

Vi erbjuder rådgivningssamtal inom i stort sett alla områden som rör träning och hälsa. Om vi skulle uppleva att dina frågor och funderingar går utanför vårt kompetensområde (som exempelvis vid allvarligare skador eller där vi saknar kännedom om grenspecifika krav), hjälper vi dig genom att konsultera eller hänvisa dig vidare till den expertis vi bedömer lämpligast.

Allmänna samtal förs lämpligen ”live” på tu man hand, men vi har ett par mera standardiserade tjänster som kan förmedlas via brev eller mail:

Träningsplanering

En allmän planering av träningen följer med varje längre pt-uppdrag, men vi gör gärna en mera ingående träningsplanering för dig som så önskar. En förutsättning är att du lämnar så utförliga uppgifter du kan om dina förutsättningar, mål mm. träningsplaneringens innehåll är självklart sedan mycket varierande beroende på person och användningsområde

Vi analyserar vi dina kostvanor och föreslår förändringar

Utifrån din kostdagbok analyserar vi dina kostvanor och föreslår förändringar beroende på dina mål (viktökning, viktminskning, idrottsresultat, allmänt välbefinnande osv).

 

I en övergripande kostanalys utgår vi från 3-4 dagars noteringar som analyseras med avseende på engeriintag och makronäringsämnen (protein, kolhydrat och fett). Därefter ger vi en skriftlig återkopplig, med eventuella förslag till förändringar.

 

I den detaljerade kostanalysen, utgår vi först från en mera precis kost-registrering under en litet längre tid (minst en vecka). Utifrån denna gör vi sedan en skattning av din energibalans (något som är till mycket god hjälp vid viktförändring). Vi gör också en analys av makronäringsämnen och mikronäringsämnen (vitaminer, mineraler, fibrer samt essentiella fett-  och aminosyror). Även här får du en skriftlig återkoppling med förslag till förändringar, men vi planerar också in ett kort personligt möte (alternativt telefonsamtal) före registrerings början och ett litet längre i samband med att analysen är klar.