Tester som utvärdering av din träning

Det finns en mängd skäl att genomföra tester; både för tävlande idrottare och för vanliga motionärer: Bland annat är det motivationshöjande och underlättar planeringen. Men viktigast är nog att skapa en standard för senare jämförelse och utvärdering av träning och livsstilsförändringar. Rätt genomförda är de ett ovärderligt verktyg för att kunna läsa av de egna framstegen. Däremot är de (med undantag för de tester som utförs i högteknologiska laboratorier) sällan lämpade för jämförelser mellan olika personer.

Testpaket med rörlighetstester, styrketester, konditionstester och fettmätningar

För den som önskar en mera specifik profil, sätter vi gärna samman ett testpaket kring din träning som en lämplig kombination av tester. Vid sidan av de tester som ingår i hälso-profilsbedömning, kan vi även laborera med en mångfald rörlighetstester, styrketester, konditionstester, fettmätningar, samt skilda typer av grenspecifika test.

Enstaka tester ingår efter behov och överenskommelse i varje längre pt-samarbete, men det går naturligtvis utmärkt att boka tid för ett eller flera test även för dig som inte är pt-kund.