Bokning och betalning för privatpersoner

Bokning av tider kan endast ske genom personlig kontakt, över telefon eller vår officella mail. Vi blir gärna kontaktade på hemsida, facebook eller på annat vis, men en kan inte boka eller avboka tider den vägen.


Avbokning måste ske senast 12 timmar före överenskommen tid. I annat fall anses tiden förverkad.

Då kund anländer efter överenskommen tid, kan detta inte kompenseras. Om tränare/terapeut av någon anledning inte kan komma på utsatt tid, kompenseras detta naturligtvis.


Om inbokad tränare/terapeut får förhinder vid en överenskommen tid, erbjuds kunden i första hand en vikarie med motsvarande kompetens. Om sådan inte finns tillgänglig eller inte är önskvärd, bokas med prioritet en ny tid.


Betalning sker som huvudregel i förskott, vanligen mot faktura. Undantagen från detta är enstaka eller spontana besök, samt enklare tester, där kontantbetalning på plats kan accepteras.

 

För all form av träning och behandling där betalning erlagts i förskott (inklusive paketerbjudanden och presentkort) gäller en 6-månadersgräns för utnyttjande. Den som önskar förlänga individuell träning/behandling om minst 20 timmar, kan göra så till aktuellt lägsta timpris oavsett antal ytterligare tillfällen.


För den händelse TransForm inte kan leverera vad som betalats i förskott, kompenseras självklart kunden endera ekonomiskt eller på annat överenskommet vis för vad som återstår.