TransForm trans

Träning för genderbenders och transpersoner

Vår kroppskonstitution utgör en väsentlig del av hur vi själva och andra uppfattar oss. Detta gäller inte minst ur ett genusperspektiv. Få saker förknippas så intimt med kön som muskelmassan och dess fördelning. Tänk bara på hur kontroversiellt könsöverskridande kvinnliga bodybuilders och andra atleter upplevs av många! Detta är en effekt vi kan dra nytta av för att presentera oss på ett sätt som vi upplever stämmer överens med vårt genus; må det sedan vara olika slag av manligt eller kvinnligt, eller något däremellan.

Kunskaper från tävlingsbodybuiding

Den som någon gång ägnat sig åt bodybuilding eller annan seriös träning med belastning av musklerna, vet vilka fantastiska effekter man kan uppnå denna väg. Visserligen tar det tid och är arbetsamt, men snabbare än man tror formas kroppen om – förhoppningsvis på det sätt man föresatt sig. Med kunskaperna från tävlingsbodybuiding tar vi fasta på träningens visuella effekter på kroppen. Genom att ”trolla” med strategisk träning, där olika delar av kroppen framhävs och andra tonas ner, skapar vi den bild av oss som vi önskar förmedla.

Bemötande

Träning för transpersoner och andra könsöverskridare behöver inte bara handla om att bygga eller undvika muskler. Här finns förstås ett allmänt intresse i träning och hälsa som man delar med många andra, samtidigt som man kanske inte har lust att utsätta sig för den könstereotypa gymmiljön eller en fördomsfull pt eller sjukgymnast. Hos TransForm är transpersoners villkor underförstådda och du slipper dumma frågor. Dessutom kan du räkna med en förutsättningslös inställning. Vi är medvetna om de faktiska biologiska skillnaderna, liksom om samhällets förväntningar, samtidigt som vi lämnar frågan om förhållandet mellan kön och genus öppen och tolkningarna fria.

Särskild kompetens kring ätstörningar

Vi har vid behov även ett nära samarbete med särskild kompetens i frågor kring viktproblematik och ätstörningar.

Läs mer i menyn för ytterligare information om vår syn på trans och träning, vad vi kan erbjuda, och tips för fortsatt läsning och diskussion!

Aktuellt

Bloggen

"TransTankar"

TransTankar

Senaste kommentarer

Äldre Transtankar