Queer etc.

​Många är könsöverskridande på olika sätt och i olika omfattning, utan att för den sakens skull identifiera sig som transsexuella. Det handlar inte bara om att gränsen för vem som är trans är allt annat än tydlig. Allt fler väljer att kalla sig själva androgyn, queer, intergender, butch, fjolla, något annat (eller flera av dessa alternativ). Åter andra menar att de inte ser någon anledning att definiera sig överhuvud taget – vilket väl måste ses som ett väldigt ”queer” ställningstagande… Till detta kan man lägga att h- och b-människor i största allmänhet ofta förhåller sig som mera fria i relation till könsrollsförväntningar är sina straighta bröder och systrar.

Självklart innebär varje avståndstagande från de gängse förväntningarna om kön och genus också en annan, mera flytande, syn på den egna kroppen. Lika klart påverkar det sedan i sin tur vad en önskar förmedla genom den - och vad en kan vilja uppnå med sin träning.

Vad som kan vara aktuellt när det gäller träning och hälsa för den som är transsexuell, kan med andra ord även vara helt eller delvis aktuellt för alla oss in-betweens. Det kan gälla både den positiva biten med att forma kroppen efter självbilden och den lite tristare med hållningsbesvär och anspänningar. En stor del av TransForms kunder och vänner tillhör denna svårfångade kategori, och det är bara precis så som vi vill ha det.