Alex

Ålder: 25 år
Sysselsättning: Student

Målsättningar och förväntningar:
Alex strävar efter en androgyn look, med smalare och rakare midja. Hen (som är det föredragna pronomenet) vill också gå ner en hel del i vikt. En annan förhoppning är att bli av med den värk i ländryggen som har plågat hen på senare år. Båda dessa mål är viktiga för Alex, som känner sig extremt motiverad.

Förutsättningar och träningsbakgrund:
Alex beskriver sig själv som en intergender Ft*: en biologisk kvinna med en önskan om en manligare kropp, men som inte ser sig som transsexuell. Hen vet ännu inte hur köns- och genusidentiteten kommer att utvecklas, men betvivlar att den någonsin kommer att bli ”cis”. Hen har på egen bekostnad genomfört en bröstreduktion, men överväger inte i dagsläget att påbörja någon hormonbehandling.

Hen räknar med att kunna avsätta två kvällar i veckan för träning. Om behandling för den onda ryggen tillkommer, är hen införstådd med att det kommer att ta ytterligare tid i anspråk. Ett stort problem består i att Alex inte gärna tränar på någon offentlig anläggning.

Omklädningsrum är inte att tänka på, och hen är heller inte bekväm med att träna tillsammans med andra. Alex påpekar att det inte så mycket handlar om oro för andras reaktioner som om den egna självbilden. Särskilt bekymrar det att vad som återstår av de kvinnliga en ska synas genom träningskläderna.

Eventuella skador eller sjukdomar:
Alex har som sagt ont i nedre ryggen. Smärtorna debuterade för två, tre år sedan, men hen har aldrig sökt någon hjälp. Hen betvivlar att det kan vara en produkt av den dagliga bindingen under flera år, eftersom smärtan kvarstår trots att binder nu inte har använts
på över ett år.

Övrigt:
Alex inser att träning och behandling inte kan vara helt gratis, men måste ofrånkomligen hålla kostnaderna nere, eftersom hen som student har en mycket begränsad ekonomi.

TransForm spånar

Alex önskan om en mera rak kroppskontur kan uppnås på flera sätt, där en kombination lär ge bästa resultat. En snabb titt avslöjar att Alex har en typiskt ”kvinnlig” höftlinje, men ändå inte extrem på något vis. En strategi är att minska underhudsfettet, vilket är något som Alex också önskar mera på ett mera generellt plan. Det är kända faktum att vi inte kan punktförbränna fett och att fördelningen av detsamma till stor dels styrs av könsspecifika faktorer, främst hormoner. Men oavsett detta, kommer en sådan åtgärd medföra att midja och höft blir proportionerligt mindre. En annan strategi består i att öka muskelmassan på axlar och övre rygg, samt på låren. Också detta kommer att få midja och höft att bli proportionerligt smalare.

 

Eftersom det är näst intill omöjligt att lyckas med båda strategierna samtidigt (att bygga muskler kräver att man äter mer än vad man gör av med och det omvända gäller förstås om man vill gå ner i vikt), måste vi bestämma oss för var vi ska börja. I många fall kan det vara en god poäng att börja med uppbyggnadsträningen, men för Alex kommer vi att föreslå att vi i stället börjar med viktreduceringen. Hen är onekligen ordentligt överviktig, och kommer också att ha nytta av en förbättrad kondition – både i vardagslivet och för den kommande satsningen på styrketräning. Vi gör en kostanalys, varefter vi försiktigt minskar på energiintaget, samtidigt som vi lägger in minst ett par pass konditionsträning (främst intervaller) i veckan. Under tiden får Alex bekanta sig lite lätt med styrketräning, för att förbereda kroppen och för att lära in en god teknik. Efter ca tre månader utvärderar vi och bestämmer oss då för om vi ska fortsätta ett tag till eller om det är dags att nu satsa på uppbyggnad. Då blir fördelningen den omvända: Hen tränar främst styrka, medan konditionen underhålls med enstaka kortare pass.

 

Så har vi då frågan om var Alex ska bedriva sin träning. Självklart ska hen inte behöva byta om i offentlig miljö. Men detta är inget uppseendeväckande – många föredrar av skilda skäl att byta om hemma. Hen ska inte heller känna sig tvungen att träna på gym. Det går utmärkt att träna både kondition och styrka hemma om man är motiverad och lär sig grunderna. När det gäller uppbyggnadsfasen, är det ändå så att gym är effektivare för de flesta. Om Alex känner sig cool med det, tycker vi att hen ska göra ett par försök; kanske i sällskap med någon av oss eller en van kamrat och på ett ställe med erkänt tolerant attityd. Många gymråttor tränar i bylsiga överdragskläder, varför Alex knappast skulle ses som avvikande om hen bär sådana.


Den onda ryggen, ja: Här tror vi att Alex kan ha fel. Om hen har använt binder en så lång tid kan det mycket väl ha orsakat problem som kvarstår än. Men oavsett orsakerna till problemen, måste hen åtgärda dem innan någon tung träning kan påbörjas. Det bästa är att vända sig först till en sjukgymnast, naprapat eller liknande och där få hjälp med övningar för att stärka upp och/eller öka rörligheten.


Slutligen måste vi se hur vi kan ordna så att Alex får den hjälp hen behöver till en så låg kostnad som möjligt. När det gäller hjälp med upplägg och liknade, kan det vara en god idé att trots allt investera i ett individuellt program för träning och kost. Däremot ska hen inte lägga ut pengar på personlig träning eller liknande. Visst är det effektivt, men det finns budgetalternativ för den som måste vända på slantarna. Mycket kan man läsa sig till. Litteraturen kring träning är en djungel, men om man exempelvis utgår från vår träningsguide (som kan duga gott i början) och sedan kollar upp de böcker vi rekommenderar, har man snävat in området betydligt. Våra instruktionsfilmer är helt gratis att ta del av, och vill man ha mera stöd i starten är träningsläger ett bra och billigt alternativ till individuell träning. Gymavgiften kan man hålla nere genom att antingen träna hemma (men då bör man ändå skaffa enkla redskap för några hundringar) eller försöka hitta ett ickekommersiellt gym, som brukar finnas i exempelvis i kommunal regi, i bostadsföreningar eller vid studentkårer.