Birgitta

Ålder: 42
Sysselsättning: Lagerförkvinna

Målsättningar och förväntningar
Vill forma en mera ”kvinnlig” kropp
Vill bli allmänt piggare och sundare.

Träningsbakgrund och förutsättningar
MtF som nyligen har kommit till insikt om sin transindentitet. Har inte påbörjat någon hormonterapi eller annan behandling.
Fysiskt krävande arbete, men har aldrig riktigt tränat.
Vi noterar: Storväxt med breda axlar, grova ben och ”ölmage”

Eventuella skador eller sjukdomar
Rökare sedan tidig ålder.
Eeu inga kända skador och sjukdomar. Säger sig dock ofta vara trött och stel om kvällarna. Får lätt kramp i vaderna.

TransForm spånar

Med tanke på Birgittas levnadsvanor och att hon inte har tränat tidigare, bör vi nog inleda arbetet med att ”gå igenom” henne ordentligt. Sjukgymnasten undersöker ledrörlighet och muskelfunktion. Vi tar också ett blodtryck och gör en konditionstest. Skulle värdena vara katastrofala, bör hon först kolla upp EKG mm på vårdcentralen. I annat fall kan vi börja direkt med försiktig träning.

 

Birgitta bör till en början träna allsidigt för att förbättra den allmänna konditionen. Hennes egna preferenser och praktiska möjligheter får till stor del styra val av träningsform. Lätt förbrännings- och konditionsträning kan hon förmodligen genomföra utan begränsningar. Vi föreslår ett par tillfällen av strukturerad/ombytt aktivitet i veckan plus medveten daglig ”vardagsmotion”. Därtill ser vi gärna att hon genomför ett par pass av lätt styrketräning varje vecka. Belastningarna bör vara moderata, eftersom vi inledningsvis önskar tona och förebygga snarare än ”bygga”. Sjukgymnastens bedömning ligger till grund för val av övningar och helst är en instruktör med på de första passen. Gissningsvis behövs inget gym i början, om inte Birgitta själv föredrar det.

Kosten är en viktig faktor för Birgitta. Vi börjar med en kostanalys, för att få helt klart för oss hur hon äter i dagsläget, och föreslår sedan förändringar utifrån denna. Målet är inte att minimera underhudsfettet, men helt klart har hon nu fettdepåer som varken är särskilt ”kvinnliga” eller hälsosamma. Det är ändå inte helt klart att hon måste äta mindre. Förändringar i måltidsordning och val av produkter kan, i kombination med ökad förbränningsträning, förhoppningsvis göra jobbet.
 

När det gäller Birgittas levnadsvanor i övrigt, menar vi att man måste gå försiktigt fram i detta skede av hennes liv. Att sluta röka är förstås ett mål på sikt, men inget vi tänker propsa på nu. Inte sällan blir man själv att motiverad när man börjar träna och ser resultat. Däremot måste vi föra en diskussion om ergonomiska förhållanden på Birgittas arbetsplats. Med tanke på att Birgitta så nyligen ”kommit ut” och ännu inte tagit kontakt med vården, vill vi slutligen också fråga henne om hon är intresserad av att tala med en terapeut.