Bo

Ålder: 30
Sysselsättning: Forskarstuderande

Målsättningar och förväntningar:
Bo vill komma i bättre form rent allmänt och samtidigt få en mera androgyn kropp. Hen önskar sig helst en ”smal, men hård och småmuskulös” kropp. Dessutom har hen sedan länge haft en hel del smärtor i bröstrygg och ländrygg, som hen hoppas bli av med.

Förutsättningar och träningsbakgrund:
Bo är en queer person, född kvinna men som ser sig som intergender. Hen har inga planer för närvarande på att börja med hormonbehandling eller att minska brösten (som redan är rätt små).

Hen har tidigare inte varit särskilt förtjust i fysik aktivitet; deltog sporadiskt i skolgymnastiken och har aldrig idrottat som ung. På senare år har hen dock börjat värdesätta en fysisk hälsa och styrka, men har svårt att hitta motivationen och kontinuiteten.

Bo vet inte riktigt veta hur hen ska gå tillväga för att hitta ett träningsupplägg som hen kan trivas och fortsätta med. Hen tror inte att hen trivs i gymmiljö, men har aldrig vågat prova. Däremot gillar Bo dans och rytmik. Hen har gått en kurs i afrodans och tyckte det var riktigt roligt och hen har provat på body pump. Det var riktigt roligt, men Bo trivdes inte med instruktören och de ”posha” gruppdeltagarna.

Eventuella skador eller sjukdomar:
Bo har som sagt ryggvärk. Problemen är inte undersökta och Bo har ingen annan förklaring än att hen varit fysiskt passiv och har tillbringat mycket tid med att läsa och skriva.

TransForm spånar

Det första vi måste göra är att få klarhet i vari Bos ryggproblem består. Först när vi vet mera om dessa, vet vi vilka former av träning vi kan ägna oss åt. Vi börjar med att låta sjukgymnasten och/eller naprapaten ta en titt, varefter vi eventuellt rekommenderar en läkarundersökning, kanske med röntgen. Det framgår inte av Bos berättelse om hen har använder eller har använt binder. Eftersom vi vet att detta kan ge ryggproblem, måste vi såklart undersöka saken. Avsaknad av en diagnos ska ändå inte hindra oss från att försiktigt prova med träning. Om smärtorna kommer från passivitet eller är psykosomatiskt betingade, kan det faktiskt vara så att de dämpas eller till och med försvinner av rörelse på en anpassad nivå.


Då vi väl vet vilka träningsformer som är lämpliga med tanke på eventuell skada, gäller det att hitta någon eller några sådana som Bo också kan trivas med. Som vi ser det, handlar det för hens del väldigt mycket om motivation och trygghet. Vi tar därför vår utgångspunkt i rörelse till musik, som ju är den träningsform som Bo vet att hen uppskattar. Någon form av dans är utmärkt träning, och ger dessutom en kroppskontroll och –kännedom som Bo säkerligen mår extra bra av med tanke på den fysiskt sett ganska passiva livsföringen hitintills. Body pump eller liknande kan naturligtvis också vara bra, men här måste vi vara försiktiga!
Träningsformen medför en hel del skaderisker och tempot är ofta alltför högt för att tillåta styrkeövningar med god teknik. Dessutom är det svårt att komponera en allsidig träning med den begränsade utrustningen. Vi får till en början se till att hitta en grupp med mycket kunnig instruktör och sedan föreslå vanlig gymträning som ett komplement.

Naturligtvis är det nödvändigt att hitta ett träningsställe där Bo också kan trivas med omgivning och attityd. De ska nog gå bra om vi vänder blicken från de konventionella och största träningskedjorna (kanske med undantag för exempelvis Friskis), och letar på lite mera alternativa platser. Med lite tur finns en träningsanläggning på campuset i anslutning till Bos arbete. Ännu mera tur och vi hittar ett utomhusgym nära arbete eller hem! Om hen trivs på dessa platser, kan vi förmodligen hitta en idealisk kombination av dans och rytmikpass för koordination, kondition och förbränning med kortare pass på gymet för kompletterande muskelstyrka och ”hårdhet”.