Lisbeth

Ålder: 32
Sysselsättning: Säkerhetsspecialist (it)

Målsättningar och förväntningar:
Lisbeth vill komma i god form i största allmänhet. Hon känner att hennes stillasittande arbete börjar ta ut sin rätt och att hon måste börja träna både kondition och styrka regelbundet. Hon vill också gärna bli av med lite ”ohälsosam kroppshydda” och bli mera muskulös, men helst få ”långa, smala muskler och inte korta, tjocka”. Hon är i övrigt inte speciellt mån om att ha en kropp som nödvändigtvis upplevs som ”kvinnlig” enligt någon stereotyp förväntning.

Träningsbakgrund och förutsättningar:
Lisbeth är en ts-kvinna som genomgått en könskorrigerande behandling för ca 5 år sedan och som stått på en stabil hormonnivå sedan ännu längre tillbaka.

Hon har tränat "som folk gör mest” under sitt liv (skolidrott, militärtjänst, innebandy med några kompisar en gång i veckan under ett par år, perioder av försök att komma igång med joggning). På grund av krävande arbete har det ändå i stort sett inte blivit någon träning alls sedan ett par år tillbaka. Nu upplever hon att hon både kan och vill avsätta två, kanske tre tillfällen i veckan för att ”få ordning på sig”. Hon inser dock att det knappast kan bli på regelbundna tider med tanke på arbetet.

Eventuella skador eller sjukdomar:
Lisbeth tror inte att hon har några som helst skador eller sjukdomar som kan påverka träningen. Däremot säger hon att hon är förskräckligt stel och har en urusel koordination.

TransForm spånar

Vi börjar med att undersöka vad Lisbeth tycket är roligast att göra och vad som kan vara mest praktiskt med tanke på arbetstider och andra åtaganden. Det gäller i första hand att hitta aktiviteter som kan bestå mer än ett kort tag. Eftersom Lisbeth inte ser några ekonomiska hinder för sin satsning, råder vi henne att skaffa sig tillgång till en bra anläggning nära arbete eller hem som erbjuder skilda aktiviteter och som har frikostiga öppettider. Vi råder henne också att anlita en personlig tränare, åtminstone den första tiden. Dels kan hon behöva den motivation det medför att ha bokat in tider med någon som också engagerar sig i hennes projekt, och dels kan hon behöva en hel del vägledning med tanke på hennes bristande vana och nuvarande fysiska status. 

Det gäller alltså att hitta något som fungerar rent praktiskt. Med tanke på Lisbeths allmänna och modesta mål, är det långt viktigare att det blir något alls än just vad det blir. När vi vet vad Lisbeth väljer i första hand, ser vi sedan till att komplettera detta med också andra fysiska kvaliteter. Om hon väljer att jogga en gång i veckan och ta en danskurs en annan, ser vi till att lägga till någon form av mera renodlad styrketräning, och vice versa. Med tanke på hennes upplevelse av att vara stel och ha dålig kroppskontroll, kan många former av dans, rytmik, yoga eller kampsport vara utmärkta val.

Beträffande Lisbeths mera specifika önskning om ”långsmala” muskler, måste vi upplysa henne om att muskler tyvärr har den form som en genetiskt begåvats med. Däremot tror vi inte hon behöver oroa sig för alltför ”bulliga” muskler, givet att hon som hon tänkt tränar allsidigt och inte medvetet strävar efter en stor muskeltillväxt. Som född man, lär hon ha en för kvinnor stor förmåga att bilda muskelmassa, men ändock inte på ett sådant sätt att det skulle göra en skillnad för vanlig, blandad träning.

Överflödskilona tror vi tar hand om sig själva så att säga, nu då Lisbeth börjar röra på sig systematikiskt. Om hon har lätt att lägga på sig fettvikt, får hon bara vara lite försiktig med att inte öka energiintaget i takt med eller till och medöver den nya högre förbrukningen.


Eftersom Lisbeth inte har tränat på ett bra tag och har tydliga mål för både kondition, styrka och rörlighet, bör vi, om hon känner sig bekväm med det, inleda med några tester. Därefter upprepar vi samma tester med några månaders intervall, för både utvärderingens och motivationens skull!