Föredrag, workshops mm. 2013

TransForm arbetar främst med träning, hälsa och kroppsaktivism för hbtq-personer (med ett särskilt fokus på trans och queer).  Men vi engagerar oss även inom rättighetsfrågor, sexualpolitik och hbtq-aktivism i en bredare bemärkelse. Inför årets pridefestivaler och andra hbtq-relaterade arrangemang kan vi erbjuda följande programpunkter. Beroende på behov och intresse, kan vi även anordna en rad andra aktiviteter – i första hand inom våra specialområden. Vidare kan vi anordna fysiska aktiviteter som träning och lek, samt delta i eller moderera diskussioner kring dessa och andra hbtq-relaterade ämnen. 
 
Kroppsliga kontroverser (föredrag, Kian Sigge)
Bilder av kroppar och upplevelser av kroppar: Hur ser samspelet mellan kropp och kön ut? Socialt? Biologiskt? Sexuellt? I mina egna ögon? I omgivningens? I denna föreläsning reflekterar Kian över sina erfarenheter från arbete med sin egna och andras kroppar och genusuttryck. Alltsamman milt vanvördigt tolkat i ljuset av lite filosofi, lite sociologi, lite queerteori och ganska mycket egna tankar.

Hälsa är inte allt, men utan hälsa är allt inget. (föredrag, Kian Sigge, Pelle Pelters)
HBTQ-folk sägs ha en sämre hälsa än andra. Men vad menas med "hälsa"? Hur kan den bli en belastning? Välkommen på en resa från en biomedicinsk till en normkritisk tolkning av hälsobegreppet, vidare via en samhällsanalys där vi sätter fitnesskulturen och hälsoindustrin under luppen, till kropps- och hälsoaktivism, med målsättningen att återta rätten till hälsa - men utifrån våra villkor och behov!

Between a rock and a hard place (workshop, Kian Sigge, Pelle Pelters)
Vi diskuterar ”hälsosamhället” med dess normer, och drar upp strategier för att återerövra vår rätt att till en hälsa definierad utifrån våra behov och förutsättningar.

Workshopen är knuten till det föregående föredraget på samma tema, men en behöver inte lyssnat på det för att medverka här.

Argumentationsanalys för hbtq-aktivister (föredrag, Kian Sigge)
Vill du skriva starka manifest, debattinlägg eller bloggar för hbtq-rättigheter? Vill du bli bättre på att försvara dig och din rätt mot näthatare och andra mörkermänniskor?

Vi lär dig grunderna i hur du bygger upp en solid argumentation kring vad du har att säga, hur du undviker att gå på fula retoriska trix, och hur du hittar luckorna hos dina meningsmotståndare.

Argumentationsanalys för hbtq-aktivister (workshop, Kian Sigge)
I denna workshop använder vi oss av de verktyg som presenterades i föregående föreläsning för att ta oss an faktiska texter med hbtq-relevans. (Det är alltså en fördel, men inte nödvändigt, att ha varit med på denna).

Alternativ kroppskorrigering (föredrag, Kian Sigge)
Vore inte kropp så viktig för egen och andras upplevelse av kön och genus, skulle inte transvården ha så mycket att göra. Men inte alla får, kan eller vill ta del av den. Dessutom kan den behöva kompletteras. I denna föreläsning/diskussion fokuserar vi på hur träning och kost (samt kläder, presentation mm) kan hjälpa oss att förmedla vårt genus; manligt, kvinnligt, androgynt eller något helt annat.

Upp med hakan, in med brösten! (workshop: tränare, hälsopedagog och/eller sjukgymnast)
Hållning, stabilitet och balans är avgörande faktorer för vårt välbefinnande och vår funktion, till vardags och i fysisk ansträngning. För den som använder/använt binder, tillbringar mycket tid vid datorn eller under någon period kutat med ryggen i syfte att dölja bröst eller kroppslängd, kan det vara extra angeläget.

I denna workshop går vi grundläggande igenom ryggradens uppbyggnad, samt provar på några enkla övningar för att förebygga eller motverka problem. (Ledig klädsel som tillåter rörelse rekommenderas). 

Fråga om fys!
Var röra på sig och ha roligt med andra queers? Hur kan jag få mera flås? Starkare eller större muskler? Bättre hållning? Sundare kost? Undvika eller åtgärda skador? Hur funkar träning ihop med droger, hormoner och mediciner? Kom och fråga varandra och oss som arbetar med träning och hälsa!

Var röra på sig och ha roligt med andra queers? Hur få mera flås? Starkare eller större muskler? Bättre hållning? Sundare kost? Undvika eller åtgärda skador? Kom och fråga varandra och oss som arbetar med träning och hälsa!

Konsultation (hälsovetare, personlig tränare, sjukgymnast mm efter intresse och möjlighet)
Ökad styrka, bättre flås, rörligare vardagsliv, skadefri? Eller att förändra din kropp i riktning mot ditt självupplevda genus? Ta tillfället i akt för ett halvtimmeslångt enskilt samtal och personliga råd om träning, kost och hälsa! Screening av muskulatur, hållning med mera för den som önskar. För alla, men särskilt för transpersoner.